NO
Hjem > PERSONVERNPOLICY

PERSONVERNPOLICY

1.     FORMÅLET MED PERSONVERNPOLICYEN

Denne personvernpolicyen (”policyen”) beskriver hvordan Eutelsat S.A., som behandlingsansvarlig (”behandlingsansvarlig”), samler inn, bruker, behandler og overfører dine personopplysninger, som er beskrevet mer detaljert nedenfor. ”Personopplysninger” betyr enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg, og som er innsamlet eller på annen måte mottatt av den behandlingsansvarlige. Den behandlingsansvarlige behandler enhver personopplysning rettmessig, lovlig og i samsvar med all relevant lovgivning.

2.     PERSONOPPLYSNINGER SOM DEN BEHANDLINGSANSVARLIGE SAMLER INN

Den behandlingsansvarlige kan samle inn dine personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til: navn og etternavn, fødselsdato, bostedsadresse, telefonnummer (fasttelefon og/eller mobiltelefon), e-postadresse og enhver opplysning som er relevant for formålet med behandlingen definert i punkt 3 nedenfor. Den behandlingsansvarlige skal ikke samle inn sensitive personopplysninger om deg. ”Sensitive personopplysninger” er definert som personopplysninger som direkte eller indirekte avslører din etniske tilhørighet, religion, filosofisk eller annen overbevisning, politisk ståsted, medlemskap i politiske partier, fagforeninger, foreninger eller organisasjoner med en religiøs, filosofisk, politisk eller fagforeningsaktig karakter, samt personopplysninger som omhandler helse og seksualliv.

Den behandlingsansvarlige vil samle inne personopplysninger direkte fra deg, når du besøker Tooways hjemmeside og ber om å bli kontaktet for å motta informasjon om Tooways tjenester. Den behandlingsansvarlige kan også motta dine personopplysninger fra tredjeparter som du tidligere har samtykket til at kan dele eller tildele dine personlysninger til andre. Når du fyller inn personopplysningene dine i den behandlingsansvarliges database, vil den behandlingsansvarlige informere deg om utleveringen av personopplysningene, og gi deg muligheten til å protestere. Det er frivillig om du ønsker å oppgi dine personopplysninger, men dersom du nekter å oppgi personopplysninger eller å la den behandlingsansvarlige behandle personopplysningene, kan det være at den behandlingsansvarlige ikke vil være i stand til å kontakte deg eller tilby informasjon om Tooways tjenester.

3.     BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Den behandlingsansvarlige vil behandle dine personopplysninger utelukkende for å (i) besvare din forespørsel om informasjon om Tooways tjenester, eller (ii) på din forespørsel, inngå en kontrakt om levering av Tooways tjenester, eller (iii) for å etterkomme forpliktelser som er pålagt i medhold av lov eller annet regelverk, og etablere eller forsvare seg mot et rettskrav overfor den behandlingsansvarlige. Dersom du ikke ber om informasjon om andre av Tooways tjenester, vil den behandlingsansvarlige kun behandle dine personopplysninger for å oppnå formålet nevnt i punkt 1 ovenfor, dersom du samtykker til det. Den behandlingsansvarlige vil kun lagre dine opplysninger i en database så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet som opplysningene ble samlet inn for, eller så lenge det er tillatt etter loven. Den behandlingsansvarlige vil ikke bruke databasene der opplysningene er lagret, til markedsføring uten at du samtykker til slik bruk.

4.     UTLEVERING OG OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL UTLANDET

Innenfor den behandlingsansvarliges organisasjon vil tilgang til personopplysninger kun bli gitt til autoriserte distributører (bare i de tilfeller du har til hensikt å inngå en kontrakt for levering av Toways tjenester), til utvalgte databehandlere, og til personer som behøver slik tilgang for å oppnå formålene som er listet opp ovenfor, eller personer som leder behandlingen av personopplysningene. De nevnte personene eller enhetene kan befinne seg i Frankrike, Italia, Storbritannia, Tyskland, Polen, Tyrkia, Norge, Danmark, Sverige, Spania, Estland, Latvia, Litauen, Hellas, Romania, Ungarn, Tsjekkia, Østerrike, Bulgaria, og Kroatia. Dine personopplysninger kan derfor bli overført til andre EU- eller ikke-EU-stater, men kun for å oppfylle de ovenfor nevnte formål. Enhver overføring til enheter utenfor EU, vil imidlertid kun bli gjennomført i henhold til EU-kommisjonens standardkontrakter for overføring av personopplysninger til behandlingsansvarlige i tredjepartsland (såkalt behandlingsansvarlig-til-behandlingsansvarlig-overføring), eller i henhold til standardkontrakter for overføring av personopplysninger til databehandlere i tredjepartsland (såkalt behandlingsansvarlig-til-databehandler-overføring). Personopplysningene vil ikke under noen omstendighet spredt til uvedkommende.

Vi vil spesielt fremheve at dine personopplysninger kun vil bli utlevert til autoriserte leverandører hos den behandlingsansvarlige, og dersom du ønsker å inngå en kontrakt om levering av Tooways tjenester.

Den autoriserte leverandøren vil i slike tilfeller opptre som behandlingsansvarlig for personopplysningene for det formål å inngå en slik kontrakt, og behandlingen av personopplysningene vil være underlagt gjeldende personvernlovgivning i tillegg til leverandørens eget personvernregelverk.

5.     INFORMASJONSSIKKERHET OG VILKÅR FOR DATABEHANDLINGEN

Den behandlingsansvarlige bestreber seg på å opprettholde alle fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er nødvendige for å beskytte personopplysninger fra utilsiktet og ulovlig ødeleggelse, utilsiktet tap, endring, uautorisert utlevering, bruk eller tilgang, i samsvar med gjeldende lovgivning. Personopplysninger blir behandlet elektronisk samt manuelt ved bruk av metoder og prosedyrer som oppfyller de ovenfor nevnte mål.

6.     OPPBEVARING OG NØYAKTIGHETEN AV INNSAMLEDE PERSONOPPLYSNINGER

Den behandlingsansvarlige vil ikke oppbevare personopplysningene lenger enn nødvendig for å oppnå formålene som fremgår av dette varslet, eller som fremgår av gjeldende lovgivning. Vennligst meld i fra så fort som mulig, hvis du ønsker retting av uriktige personopplysninger. Ved melding om retting eller dersom vi selv oppdager feil i personopplysningene, vil vi forsøke å gjøre nødvendige endringer så fort som mulig.

7.     BEHANDLINGSANSVARLIG OG DATABEHANDLER

For å oppnå formålet med denne policyen, vil den databehandleren være Eutelsat S.A., Département Marketing Tooway, 70, Rue Balard, 75015 Paris, France.

Databasen som oppbevarer dine personopplysninger vil bli håndtert og disponert av en databehandler som velges av den behandlingsansvarlige for å oppnå formålet med denne policyen.

8.     TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGER OG ANDRE PERSONLIGE RETTIGHETER

Du vil alltid ha rett til følgende:

(i)         Motta bekreftelse på hvorvidt dine personopplysninger eksisterer, og kommunikasjon av slike opplysninger på en tydelig måte.

(ii)         Motta a) oppdatering, korreksjon eller, ved interesse, integrering av personopplysninger, b) sletting av personopplysninger som har blitt ulovlig behandlet, inkludert opplysninger som har blitt oppbevart eller behandlet utover av det formål de ble samlet inn for å oppnå; c) bekreftelse på at effekten og innholdet av tiltakene som gjøres etter bokstav a) og b) har blitt varslet, til enhetene som har mottatt, med mindre dette er umulig eller medfører en åpenbart uforholdsmessig ulempe sammenholdt med den rettighet som skal beskyttes.

(iii)        Protestere, helt eller delvis: a) med rimelig grunn mot behandling av dine personopplysninger; b) mot behandling av dine personopplysninger når det gjøres for å sende ut reklame eller direktesalg, eller for å utføre markedsundersøkelser eller kommersielle spørreundersøkelser.

Dersom du har spørsmål vedrørende denne policyen, eller ønsker å håndheve dine personvernsrettigheter, vennligst kontakt den behandlingsansvarlige på: Eutelsat S.A., Département Marketing Tooway, 70, Rue Balard, 75015 Paris, France.

En løsning fra Eutelsat

RASKT

Satellittbredbånd rett hjem til deg

FOR ALLE

Fleksible priser for enhver lommebok

OVERALT

Tilgjengelig overalt i Norge, uansett hvor du bor

Enkelt

Du trenger bare å koble satellittmodemet til datamaskinen!

Slik fungerer Internett via satellitt, Bredbånd via satellitt, Et alternativ til ADSL, Internett i områder uten dekning, Internett på hytta, Økonomisk støtte til Internett, Tooway Satelitt Bredbånd, Bredbånd Norge, Bredband via parabol, Internett via parabol, Satellitt internett.