Generelle bruksvilkår

Mega:

Dette er den maksimale hastigheten du får, oppgitt i Mbit per sekund. Denne hastigheten kan variere over tid og være lavere spesielt i perioder med stor trafikk i nettverket.

Data inkludert:

Den fastlagte datamengden du kan bruke hver måned, oppgitt i GB (sende + ta imot).

Tooway-pakker:

Hvis du bruker opp den datamengden (i GB) som er inkludert i abonnementet (totalt sendt + mottatt), begrenses hastigheten til 128 kb/s ned og 128 kb/s opp for Lite S-pakken og 256 kb/s ned og 128 kb/s opp for Lite 2-, 10-, 25- og extra-pakkene frem til den datoen abonnementet fornyes hver måned, uten avbrudd i tjenesten.

Utstyr for satellitt-Internett:

Du må ha tilkoblingsutstyr som støtter Eutelsats KA-SAT-satellitt 9° øst for å kunne bruke tjenesten.
Satellittutstyret kan kjøpes eller leies under abonnementsperioden. Dersom du leier, forblir utstyret helt og holdent i Eutelsats eierskap.

Pakketilbud:

Du kan få statsstøtte i enkelte områder.

Betaling:

Se de autoriserte forhandlernes vilkår.

Telefon:

Enkelte forhandlere tilbyr telefontjenester som VoIP (Voice over Internet Protocol) via Tooway-parabolen. Se den enkelte forhandlerens vilkår hvis du vil ha informasjon om priser.