NO
Hjem > Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

Du besøker nettstedet tooway.no, som styres av EUTELSAT SA

Selskapsnavn: Eutelsat S.A. Aksjeselskap med aksjekapital på: 658 555 372,80 euro RCS Paris: 422 551 176 Paris

Hovedkontor: 70 rue Balard, 75015 Paris, Frankrike

Redaktør av nettstedet: Vanessa O’Connor, Director of Institutional Communication, (+33) 1 53 98 47 47

Vert: IDWEB ZAC port sec nord, 18000 Bourges – Tlf.: (+33) (0)2 48 02 06 36

Redaktøren forplikter seg til å overholde lovene som gjelder nettstedets posisjonering og aktivitet.
EUTELSAT SA ønsker å gjøre brukerne oppmerksom på punktene nedenfor:

1 – Tilgang til nettstedet:

Brukeren av dette nettstedet har den kompetansen og de midlene som trengs for å få tilgang til og bruke nettstedet.
Vi minner om at det å på ulovlig måte skaffe seg tilgang til eller bli værende i et IT-system for å tukle med eller ødelegge bruken av et slikt system, eller for å legge inn eller endre dataene i et IT-system er en straffbar handling som kan få strafferettslige følger.
Det er gratis å bruke nettstedet tooway.no. Kostnaden ved å få tilgang til og bruke telekomnettverket påfaller kunden i henhold til vilkårene fastsatt av kundens leverandører og telekomoperatører.
Ved å bruke nettstedet godtar brukeren uten forbehold de generelle bruksvilkårene som gjelder på tidspunktet for bruk av nettstedet.

2 – Immaterielle eiendeler:

Eutelsat SA har rettighetene til alle delene dette nettstedet består av, inkludert dataene, utkast, grafikk, bilder og lydspor. Enhver fullstendig eller delvis reproduksjon, representasjon, distribusjon eller redistribusjon av nettstedet på en hvilken som helst måte uten eksplisitt forhåndsgodkjenning fra Eutelsat S.A. er forbudt og anses som bedrageri i henhold til artiklene L235-2 i den franske loven om immaterielle eiendeler.

Dette gjelder også for databasene på nettstedet, som er beskyttet under de franske bestemmelsene om rettslig beskyttelse av databaser. Varemerkene tilhørende redaktøren av nettstedet tooway.no og varemerkene tilhørende redaktørens samarbeidspartnere samt logoene på nettstedet er registrerte varemerker. Enhver fullstendig eller delvis reproduksjon av disse varemerkene eller logoene fra innholdet på nettstedet uten eksplisitt godkjenning fra redaktøren er derfor forbudt, i henhold til artikkel L713-2 i den franske loven om immaterielle eiendeler.

Enhver kopiering og/eller gjenbruk, om enn ubetydelig, av innhold på nettstedet tooway.no er forbudt. Slik praksis, uavhengig av om den er automatisk (roboter, shopbots osv.) anses som et angrep på rettighetene til utviklerne av databasene. Det kan bevises at et slikt angrep har skjedd, ved å innhente IP-adressen til personer som bryter kopierings- og/eller gjenbruksforbudet.

3 – Ansvar:

Eutelsat S.A. forbeholder seg retten til å endre innholdet på nettstedet når som helst og uten forhåndsvarsel. Eutelsat S.A. frasier seg ethvert ansvar i tilfelle forsinkelse, feil eller utelatelse når det gjelder innholdet på disse sidene, også i tilfelle avbrudd eller utilgjengelighet med hensyn til tjenesten. Eutelsat S.A. skal ikke holdes ansvarlig for noen som helst beslutning som er tatt på grunnlag av informasjonen på nettstedet, eller for bruken av slik informasjon av en tredjepart. Enhver person som ønsker å dra nytte av en eller flere tjenester og/eller et av de mange produktene som vises på nettstedet, bes om å kontakte Eutelsat S.A. for å få informasjon om kontraktsvilkår og gjeldende priser for disse produktene og/eller tjenestene.

All informasjon på dette nettstedet leveres “som den er”. Eutelsat S.A. gir ingen garantier, verken eksplisitte eller underforståtte, og påtar seg ikke noe ansvar når det gjelder bruken av denne informasjonen.
Tilgangen til produkter og tjenester på nettstedet kan være underlagt restriksjoner for enkelte personer eller i enkelte land.

Ingen av produktene og/eller tjenestene leveres av Eutelsat S.A. til noen person hvis loven i landet vedkommende bor i, eller et annet land som er relevant for vedkommende, forbyr det. Det er imidlertid brukerens ansvar å kontrollere at hans eller hennes jurisdiksjon og hans eller hennes juridiske og skattemessige status tillater ham eller henne å abonnere på produktene og/eller tjenestene på nettstedet.

4 – Tekniske skader:

Eutelsat S.A. skal ikke holdes ansvarlig for hendelser utenfor selskapets kontroll og skader som har oppstått som følge av brukerens tekniske miljø og/eller brukerens datamaskiner, programvare, nettverksutstyr eller noe annet utstyr som brukes for å få tilgang til eller bruke tjenesten og/eller informasjonen.

5 – Hyperkoblinger:

Nettstedet tooway.no er ikke ansvarlig for hyperkoblinger som fører til nettsteder som Eutelsat S.A. ikke rår over. Eutelsat S.A. er derfor heller ikke ansvarlig for innhold på nettsteder som brukeren på denne måten får tilgang til. Opprettelse av hyperkoblinger til nettstedet tooway.no må bare skje med forhåndsgodkjenning fra redaktøren.

6 – Informasjonskapsler:

Når brukeren besøker nettstedet, kan det hende at det automatisk installeres en informasjonskapsel som lagres midlertidig i minnet eller på harddisken. En informasjonskapsel er en komponent som ikke identifiserer brukeren, men som registrerer informasjonen knyttet til brukerens bruk av nettstedet. Brukerne av nettstedet må bekrefte at de har fått informasjon om denne praksisen, og gi Eutelsat S.A. tillatelse til å bruke den. De kan deaktivere informasjonskapselen i nettleseren.

Ved konfigurasjon av nettleseren informeres brukeren om informasjonskapsler som kan bli lagret, og hvordan brukeren kan deaktivere dem eller eventuelt forhindre at de brukes, på denne adressen: http://www.cnil.fr/index.php?id=160. Brukeren har rett til å få tilgang til, fjerne og/eller endre personopplysninger som formidles ved hjelp av informasjonskapsler, under vilkårene angitt over.

7 – Personopplysninger:

All informasjon som oppgis i skjemaene, registreres av Eutelsat S.A., som er ansvarlige for å håndtere opplysningene.
Informasjonen som innhentes, behandles og brukes kun til yrkesmessige formål.
Mottakeren av dataene er Eutelsat S.A. – Département Marketing Tooway.
Informasjonen som innhentes, kan formidles til medlemmene av EUTELSAT-konsernet og Eutelsat S.A.s kommersielle samarbeidspartnere.
I henhold til den franske loven nr. 78-17 om databehandling, filer og personvern av 6. januar 1978, endret ved lov av 6. august 2004, har du rett til å få tilgang til og endre opplysninger som angår deg selv personlig og arbeidssituasjonen din, ved å kontakte Eutelsat S.A. – Département Marketing Tooway, 70 rue Balard, 75015 Paris, Frankrike.

Dataene som behandles av programmene som brukes på dette nettstedet, har vært gjenstand for en erklæring overfor Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL http://www.cnil.fr/) med registreringsnummer 2013012501.
Brukerne av nettstedet tooway.no må overholde bestemmelsene i fransk lovgivning relatert til databehandling, filer og personvern. Brudd på disse bestemmelsene kan føre til strafferettslig forfølgning.
Når det gjelder personopplysninger brukerne får tilgang til, skal brukerne avstå fra å lagre dem, bruke dem med urett og generelt avstå fra enhver handling som potensielt kan krenke personers privatliv eller rykte.

8 – Fullstendighet:

Du, som bruker, må med jevne mellomrom lese gjennom de generelle bruksvilkårene for å få med deg endringer som EUTELSAT S.A. kan ha gjort. Versjon datert 28. januar 2013

En løsning fra Eutelsat

RASKT

Satellittbredbånd rett hjem til deg

FOR ALLE

Fleksible priser for enhver lommebok

OVERALT

Tilgjengelig overalt i Norge, uansett hvor du bor

Enkelt

Du trenger bare å koble satellittmodemet til datamaskinen!

Slik fungerer Internett via satellitt, Bredbånd via satellitt, Et alternativ til ADSL, Internett i områder uten dekning, Internett på hytta, Økonomisk støtte til Internett, Tooway Satelitt Bredbånd, Bredbånd Norge, Bredband via parabol, Internett via parabol, Satellitt internett.